Wiadomości Branżowe

Wdowa po prezesie IPN pozywa posła Stefana Niesiołowskiego

Zuzanna Kurtyka, wdowa po Prezesie IPN oficjalnie zapowiedziała złożenie prywatnego aktu oskarżenia oraz pozwu cywilnego przeciwko Stefanowi Niesiołowskiemu. Tego typu sprawy są rozpoznawane przez sądy. W części przypadków posłowie

Zuzanna Kurtyka, wdowa po Prezesie IPN oficjalnie zapowiedziała złożenie prywatnego aktu oskarżenia oraz pozwu cywilnego przeciwko Stefanowi Niesiołowskiemu. Tego typu sprawy są rozpoznawane przez sądy. W części przypadków posłowie decydują się na to by zrzec się immunitetu parlamentarnego, jak będzie w przypadku posła PO?

 

?Długo zastanawiałam się dlaczego poseł Niesiołowski mówi takie rzeczy publicznie, w sytuacji, gdy ekshumacja mojego męża była przeprowadzona wyraźnie wbrew mojej woli i woli całej rodziny. Decyzję taką podjęła Prokuratura Wojskowa z urzędu i zarówno ja jak i Prokuratura Wojskowa posiadamy w tej sprawie pełną dokumentację. Tego typu słowa odczuwamy jako podwójnie bolesne dla całej naszej rodziny? ? mówi Zuzanna Kurtyka. 

Reprezentująca Zuzannę Kurtykę mecenas Monika Brzozowska z kancelarii PDB LEGAL Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy podsumowuje: “Decyzje o ekshumacji podjęła Prokuratura. Dla rodziny Janusza Kurtyki słowa Stefana Niesiołowskiego są tym bardziej bolesne, że Zuzanna Kurtyka kategorycznie sprzeciwiała się ekshumacji zwłok męża. Ekshumacja prowadzona była wiec bez zgody rodziny i wbrew woli rodziny”

Mecenas Brzozowska przypomina, że zgodnie z prawem “Poseł może zgodzić sie na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej?. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora ? art. 8 ? poseł może na ręce Marszałka Sejmu złożyć oświadczenie, iż wyraża zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Takiej zgody nie może później odwołać.

 

ŹRÓDŁO:

Kancelaria PDB LEGAL Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy.

telefon: + 12 431-08-50, 48 502 275 823

email: [email protected]

INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku postępowania przeciwko posłowi na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej potrzebna jest zgoda sejmu do uchylenia immunitetu. Zgodnie z art. 105 ust. 1 Konstytucji, poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności składa powód lub oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu. Wniosek taki musi być podpisany przez adwokata lub radcę prawnego (chyba, że w swoich sprawach składają go np. sędzia czy prokurator, czy też profesor nauk prawnych ? wówczas mogą go sporządzić i podpisać sami).

A to już wiesz?  Wideorejestrator samochodowy nie tylko na wypadek - komentarz

 
Wniosek taki musi zawierać:  oznaczenie wnioskodawcy oraz pełnomocnika;   imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posła lub senatora;   wskazanie podstawy prawnej wniosku;   dokładne określenie czynu, którego dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz jego skutków, a zwłaszcza charakteru powstałej szkody. Wniosek taki składa się do Marszałka Sejmu (w przypadku posła), który z kolei kieruje ten wniosek do właściwej komisji. Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.

 

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy