MSWIA

Strategia państwa w zakresie zwalczania tzw. przestępczości pospolitej

Strategia państwa w zakresie zwalczania tzw. przestępczości pospolitej W ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji opracowano, przyjęty przez rząd Program Poprawy Bezpieczeństwa. Zakładał on zintensyfikowanie walki

Strategia państwa w zakresie zwalczania tzw. przestępczości pospolitej

W ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji opracowano, przyjęty przez rząd Program Poprawy Bezpieczeństwa. Zakładał on zintensyfikowanie walki z przestępczością poprzez stosowne zmiany w prawie polskim. Do tej pory stworzono m.in. Centralne Biuro Śledcze, którego skuteczną działalność możemy zauważyć prawie na co dzień w mediach centralnych. Najważniejszą strukturą w CBŚ ma być struktura do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją. Przede wszystkim na zbudowanie tej struktury pójdą dodatkowe etaty (200 etatów) przyznane w tegorocznym budżecie.
Kilka tygodni temu po tzw. sprawie śląskiej Premier powołał pod przewodnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji międzyresortowy zespół koordynujący walkę z tzw. przestępczością białych kołnierzyków.

Kolejnym elementem w naprawie państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego będzie opracowywana co roku w MSWiA roczna strategia w zwalczaniu przestępczości. Będą to konkretne zadania postawione służbom w dziedzinie zwalczania przestępczości. Później w oparciu o szczegółowe wskaźniki służby zostaną rozliczone z wykonywanych zadań. W tym roku strategia zwalczania przestępczości będzie szła w kierunku zwalczania 5 najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa kategorii przestępstw. Są to: kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, kradzież rozbójniczą, rozbój i wymuszenie rozbójnicze oraz udział w bójce lub pobiciu. Sukces w zwalczaniu tych kategorii przestępstw pozwoli na pozytywne odczucia społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa w bezpośrednim ich otoczeniu. Przy wdrożeniu tych strategii (opisanych na następnych stronach opracowania) uda się zatrzymać stały wzrost przestępczości w kraju.

Każdoroczna strategia państwa w zakresie zwalczania przestępczości wymaga od kolejnych struktur samorządowych stworzenia własnych charakterystycznych tylko dla nich samych kolejnych strategii. Każde województwo, powiat i gmina opracuje własną strategię, w oparciu o specyfikę zagrożeń przestępczością charakterystyczną jedynie dla danych rejonów.

Rok 2000 stał się rokiem przełomowym w zakresie efektywności pracy policji i służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku bowiem tendencje w zakresie wykrywalności sprawców przestępstw odwróciły się. Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat wykrywalność przestępstw w Polsce malała. Po raz pierwszy dopiero w roku 2000 tendencje się odwróciły i wykrywalność wzrosła o 3 proc i oscyluje w granicach 48 proc.
Najmniejszy wzrost przestępczości odnotowała Warszawa – tu przestępczość wzrosła jedynie o 2,8 proc. przy wzroście wykrywalności o ponad 6 proc. – na terenie kraju przestępczość wzrosła o ok. 13 proc.

Ważne!!! W 2000 roku policja zatrzymała (czego efektem było aresztowanie) o 44,8 proc. osób więcej niż w roku 1999. Jakość pracy policji nie należy mierzyć jedynie poprzez liczbę przestępstw w Polsce. Ta liczba jest wynikiem raczej uwarunkowań społecznych, a nie wynikiem jakości pracy policji.

Ważne!!! Znacznie wzrosła w tym roku aktywność policji w ujawnianiu przestępstw gospodarczych. O ponad 40 proc. więcej polscy policjanci ujawnili przestępstw korupcyjnych. O ponad 28 proc. więcej było wykrytych przestępstw sprzedajności funkcjonariusza – świadczy to o tym, że wzrosła wewnętrzna zdolność służb do samooczyszczenia
Według najświeższych danych policji skarb państwa w wyniku wszystkich przestępstw popełnionych w Polsce w roku 2000 stracił około 5 mld złotych

mswia.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy