BIZNES Biżuteria Prawo

Nadal warto mieć indywidualną interpretację

W myśl art. 14d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Warto jednak

Data publikacji: 2018-02-27
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Nadal warto mieć indywidualną interpretację
Kategoria: BIZNES, Prawo

W myśl art. 14d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Warto jednak poczekać.

Nadal warto mieć indywidualną interpretację BIZNES, Prawo - W myśl art. 14d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Warto jednak poczekać.

Polskie prawo podatkowe jest skomplikowane. Przepisy są często niejasne i wymagają wyjaśnienia. Podatnicy nie wiedzą, czy mogą w swojej konkretnej sprawie zastosować rozwiązanie, które wprawdzie wynika z prawa, ale nie wprost, jest bowiem interpretacją przepisu. Świadczy o tym ilość wydawanych corocznie interpretacji indywidualnych. Według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów w samym 2017 r. wydano ich ok. 25 tysięcy.

Należy zaznaczyć, że podatnik, chcąc uzyskać pisemne wyjaśnienie w zakresie swoich wątpliwości prawno-podatkowych w formie indywidualnej interpretacji, musi poczekać. W myśl art. 14d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Według mnie jednak warto poczekać.

Zeszłoroczna praktyka pokazuje, że szybciej też się da. Ministerstwo Finansów w udzielonej w dniu 1 lutego 2018 r. odpowiedzi na interpelację nr 18377 dotyczącą m.in. czasu oczekiwania na udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych zauważyło, że nie jest tak źle. Z informacji uzyskanej z Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. średni czas na rozpatrzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyniósł ok. 55 dni, a więc jest to czas znacznie krótszy niż wskazane trzy miesiące.

Gwarancyjno-ochronna funkcja interpretacji indywidualnych

We wskazanym wyżej piśmie Resort Finansów zwrócił również uwagę na problem „wiążącego charakteru interpretacji”. W polskim systemie prawnym nie istnieje takie pojęcie. Niemniej jednak, pomimo że w obecnym stanie prawnym interpretacjom przepisów podatkowych nie można nadać waloru wiążącego, to jednak spełniają one funkcję gwarancyjno-ochronną.

Wnioskodawca nie ma obowiązku zastosowania się do otrzymanej interpretacji indywidualnej, ale jeśli się na to zdecyduje, to zastosowanie się do niej nie może mu szkodzić. Jak bowiem wynika z art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej – w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Ministerstwo zaznaczyło również, że wnioskodawca, który uzyskał interpretację i zastosował się do niej przed jej zmianą, jest chroniony przed skutkami jej wadliwości. Potwierdza to przepis art. 14m Ordynacji podatkowej – zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1)           zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej;

2)           skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Ustawodawca wciąż unowocześnia system podatkowy i serwuje nam kolejne zmiany, również w zakresie przepisów regulujących zasady i tryb wydawania interpretacji. Cel zmian jest słuszny – gwarantuje zwiększenie efektywności, zapewnienie szerszej ochrony podatnikom oraz usprawnienie obsługi wnioskodawców występujących o interpretacje przepisów.

Najważniejsze jednak jest to, że stare dobre interpretacje indywidualne nadal trzymają swoje miejsce w ustawie i nadal stanowią ochronę dla podatników, którzy je otrzymali i się do nich zastosowali. Nadal warto więc o nie wnioskować.

 

Beata Złotek

 

***

 

Beata Złotek – Beata Złotek – specjalistka podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych w podatku VAT wobec dużych podmiotów gospodarczych oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z klientami w sektorze prywatnym. Autorka cyklicznych komentarzy i artykułów prasowych, zwłaszcza w tematyce podatku VAT. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu podatków i prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentka szkoleń merytorycznych z zakresu bieżących zmian w podatku VAT, zasad prowadzenia postępowań podatkowych oraz orzecznictwa podatkowego oraz uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego.

 

Inventage Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w ulepszaniu wyniku finansowego firm. Profesjonalizuje się w wyszukiwaniu oszczędności głównie w obszarach podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów zakupowych. W przeciągu 6 lat przekonała blisko 1000 firm do nawiązania współpracy, w tym największe firmy w Polsce. Referencje Klientów można przeczytać na stronie http://inventage.pl/zaufali-nam/. Cenią sobie oni przede wszystkim skuteczność i terminowość, zaangażowanie zespołu, dbanie o bezpieczeństwo i kompleksową, nazywaną 360-cio stopniową opiekę nad danym projektem. Specyfiką firmy jest praca w systemie successfee – wynagrodzenie pobierane jest tylko w przypadku znalezienia oszczędności. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://inventage.pl/.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Nadal warto mieć indywidualną interpretację BIZNES, Prawo - W myśl art. 14d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Warto jednak poczekać.
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy