Windykacja

Zabójcze stereotypy!

Zabójcze stereotypy! autorem artyku?u jest Joanna Wiejak Stereotypy sprawiaj?, ?e obiegowe pogl?dy staj? si? wyznacznikiem naszego post?powania. Nie zastanawiamy si? nad szczegó?ami. Nie analizujemy przyczyn.

Zabójcze stereotypy!
autorem artyku?u jest Joanna Wiejak

Stereotypy sprawiaj?, ?e obiegowe pogl?dy staj? si? wyznacznikiem naszego post?powania. Nie zastanawiamy si? nad szczegó?ami. Nie analizujemy przyczyn. Przyjmujemy za pewnik niby oczywiste fakty i prawdy. Kierujemy si? nimi buduj?c nasze os?dy, wypowiadaj?c my?li, wyra?aj?c opinie. Ale czy zawsze mamy racj??

Wyobra? sobie teraz: jak? scen? widzisz, gdy s?yszysz s?owo: eksmisja? Ju? zapewne wiem. Histeryzuj?ca matka, szarpi?ca za r?kaw policjanta, bezrobotny ojciec, komornik o twarzy bez wyrazu, wynoszone bez?adnie tobo?ki, meble na chodniku, a wokó? wianuszek p?acz?cych, zdezorientowanych, umorusanych dzieci. Taki obraz skutecznie kreuj? media. D?u?nik to nieszcz??nik, biedak. Wierzyciel to bezdusznik, który gn?bi uci?nionych. Czy? nie s? to tak?e stereotypy, zakorzenione w Tobie?

1156133_hand_worldKa?dy kij ma jednak dwa ko?ce. Nie mówi?, ?e taka historia nie mo?e si? zdarzy?. S? jednak sytuacje odwrotne i one uciekaj? naszej uwadze: wy?udzenia kredytów lub podbijanie ich do wysoko?ci, której nie jest w stanie si? sp?aca?. Efekt – gigantyczne d?ugi. ?wiadome nie p?acenie przez d?u?nika za towar wzi?ty z hurtowni. Wyd?u?anie w niesko?czono?? terminów p?atno?ci dla producentów przez np. supermarkety. Efekt – wierzyciel staje przed widmem bankructwa i zwolnie? pracowników. Branie kolejnych po?yczek konsumpcyjnych, gdy nie s? sp?acane poprzednie. Efekt – d?ugi przyrastaj? lawinowo. Przepijanie op?at za mieszkanie, niech p?ac? pospo?u inni. Prowadzenie ?ycia na pokaz, na kredyt i rozrzutno?? ponad miar?. Zawsze efektem jest przyrost zad?u?enia i komplikacja sytuacji d?u?nika, ale te? generowane s? straty po stronie wierzyciela.

S? ludzie, którzy popadaj? w k?opoty, bo s? niezaradni. S? ludzie, którzy popadaj? w d?ugi z przyczyn losowych. Ale s? te? oszu?ci, którzy wy?udzaj? kredyty, towar, pieni?dze i bez skrupu?ów ?eruj? na innych. Nie mo?emy wrzuca? wszystkich do jednego worka.

Wierzyciel to nie ciemi??ca. Wierzyciel to kto?, kogo oszukano. To kto?, komu nie oddano nale?no?ci, chocia? mu obiecano.

D?u?nik to nie kto? niewinny. D?u?nik to kto?, kto wzi?? co? i tego nie odda?, albo za co? nie zap?aci?. By? mo?e p?ac? za to inni. D?u?nik zazwyczaj deklarowa?, ?e odda? lub zap?aci? b?dzie w stanie.

Dlaczego wi?c uwa?amy, ?e nakazanie d?u?nikowi zap?aty lub odebranie mu w?asno?ci, za któr? winny jest pieni?dze jest nieetyczne? Czy? wydaj?c takie opinie nie kierujemy si? stereotypami? Czy? nie kierujemy si? jedynie obrazkami wykreowanymi w telewizji?

?ród?o: tygodnik internetowy CashFlow&YouFinanse-Firmy.pl Sprawd?, czy masz szanse odnie?? sukces w biznesie
Kursy-Finansowe.pl – Zobacz, jak zosta? profesjonalnym inwestorem

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

0 0 vote
Article Rating

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
admin
admin
9 lat temu

najgorzej to wpaść z spiralę, cięzko potem sie wytaraskać z problemów