Wiadomości Branżowe

Fiskus odwiedzi bez zapowiedzi

Minister finansów chce przyznać większe uprawnienia pracownikom skarbówki. Według planów kontrolerzy nie będą uprzedzali przedsiębiorców o kontroli podatkowej. Przepisy Ordynacji podatkowej mówią, że przedsiębiorca powinien być poinformowany o wszczęciu kontroli przez urzędnika. Taka kontrola powinna odbyć się po siódmym dniu od doręczenia

Minister finansów chce przyznać większe uprawnienia pracownikom skarbówki. Według planów kontrolerzy nie będą uprzedzali przedsiębiorców o kontroli podatkowej.

Przepisy Ordynacji podatkowej mówią, że przedsiębiorca powinien być poinformowany o wszczęciu kontroli przez urzędnika. Taka kontrola powinna odbyć się po siódmym dniu od doręczenia powiadomienia ? to czas na skorygowanie dokumentów. W ordynacji są również zapisane przypadki, które nie wymagają, aby urzędnik informował o swojej wizycie.

Prawo do niezapowiedzianej kontroli mają urzędnicy, którzy sprawdzają właściwe ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej oraz weryfikują możliwość zwrotu naliczonego podatku. W najbliższym czasie planowane jest przyznanie większych uprawnień pracownikom skarbówki. Zatem niezapowiedzianych wizyt urzędników może być więcej. Okazją do tych zmian jest obszerna nowelizacja Ordynacji podatkowej.

Jak informuje Tygodnik Biznes i Prawo, minister finansów chce, aby urzędnicy podejmowali działania kontrolne bez zapowiedzi. Dlatego jedna ze zmian ordynacji zakłada rozszerzenie katalogu czynności kontrolera o przypadek nieinformowania podatnika.

Projektodawcy twierdzą, że dzięki niezapowiedzianym wizytom u podatników zmniejszą skalę oszustw. Z kolei eksperci wyrażają sceptyczne opinie wobec planowanych zmian i przekonują, iż osoby skutecznie unikające płacenia podatków dobrze planują swoje działania i wiedzą, jak uniknąć kar.

Plan skarbówki na rok 2014, urzędnicy skontrolują:

  • Podatników, którzy wykazują wysokie zwroty VAT lub częste nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia
  • Przedsiębiorców, którzy wykazują znaczne przychody i jednocześnie niski dochód lub straty z tytułu działalności gospodarczej oraz takich, którzy odliczają straty z lat poprzednich
  • Podatników lub płatników podatku dochodowego zobowiązanych do wpłat należnego podatku bądź zaliczek za poszczególne miesiące lub kwartały
  • Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą
  • Firmy handlujące w Internecie

Źródło Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy