BIZNES Biżuteria Prawo

Stanowisko FoodCare wobec częściowego uwzględnienia powództwa D.Michalczewskiego

Data publikacji: 2016-10-12
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Stanowisko FoodCare wobec częściowego uwzględnienia powództwa D.Michalczewskiego
Kategoria: BIZNES, Prawo

STANOWISKO FOODCARE SP. Z O.O. WOBEC CZĘŚCIOWEGO UWZGLĘDNIENIA POWÓDZTWA DARIUSZA MICHALCZEWSKIEGO DOTYCZĄCEGO WYKORZYSTANIA SŁOWA „TIGER” W NAZWIE PRODUKTU „TIGER ENERGY DRINK”

Stanowisko FoodCare wobec częściowego uwzględnienia powództwa D.Michalczewskiego BIZNES, Prawo - STANOWISKO FOODCARE SP. Z O.O. WOBEC CZĘŚCIOWEGO UWZGLĘDNIENIA POWÓDZTWA DARIUSZA MICHALCZEWSKIEGO DOTYCZĄCEGO WYKORZYSTANIA SŁOWA „TIGER” W NAZWIE PRODUKTU „TIGER ENERGY DRINK”

FoodCare Sp. z o.o. informuje, że w sprawie z powództwa Dariusza Michalczewskiego o zapłatę tytułem naprawienia rzekomej szkody wyrządzonej poprzez wykorzystanie słowa „tiger” w oznaczeniu/nazwie produktu „Tiger Energy Drink”, wyrokiem z dnia 12 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził jedynie 11% żądanej przez Dariusza Michalczewskiego kwoty, w 89% oddalając zgłoszone roszczenia (Sąd przyznał byłemu bokserowi 2.401.961,37 zł z ogółem dochodzonej kwoty 21.765.310,48 zł). Sąd uwzględnił powództwo byłego boksera tylko w nieznacznym zakresie, uznając, że formuła odszkodowania zaproponowana przez Powoda jest błędna pod każdym względem.

Zdaniem FoodCare Sp. z o.o. również takie częściowe uwzględnienie roszczeń byłego boksera jest błędne. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Spółka z dużym prawdopodobieństwem skorzysta z prawa do apelacji.

Według oceny zespołu prawnego FoodCare, wszelkie działania Spółki na rynku napojów energetycznych, które miały miejsce po rozwiązaniu w październiku 2010 r. umowy promocyjnej przez Dariusza Michalczewskiego, były zgodne z prawem. FoodCare posługiwał się bowiem słowem „tiger” w oznaczeniu produktu „Tiger Energy Drink” (jako elementem jego nazwy) na podstawie własnych uprawnień wynikających z faktu pierwszeństwa faktycznego używania tej nazwy jak i z faktu rejestracji znaków towarowych, czego Sąd nie uwzględnił. Zakres umowy pomiędzy FoodCare Dariuszem Michalczewskim obejmował zasadniczo tylko wykorzystanie wizerunku boksera do celów promocyjnych. Współpraca FoodCare z Dariuszem Michalczewskim została zakończona w 2010 roku. Użycie słowa "tiger" bez jednoczesnego udziału wizerunku Dariusza Michalczewskiego nie mogło działać na szkodę byłego boksera. Poprzednie orzeczenie Sądu Okręgowego w Krakowie zasądzające świadczenie pieniężne na rzecz Fundacji Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” dotyczyło zaś rozliczenia wynagrodzenia z okresu obowiązywania umowy.

Należy pamiętać, że twórcą marki „Tiger Energy Drink” i autorem jej komercyjnego sukcesu jest FoodCare. Dariusz Michalczewski został zaproszony do współpracy w charakterze ambasadora produktu w 2003 roku. Powodem tej decyzji była m.in. zbieżność jego przydomka sportowego (Tygrys – Tiger) z nazwą napoju, odwołującą się do gatunku silnego, energicznego zwierzęcia celem stworzenia kontrastu do symbolu konkurencji (tj. byka). 

FoodCare to firma ze 100% kapitałem polskim. Założona w 1984 roku, pod nazwą Gellwe, rozwinęła działalność w segmencie gotowych dodatków do ciast. Obecnie Grupa FoodCare jest właścicielem cieszących się ogromną popularnością w Polsce i na świecie marek: Black, Gellwe, Frugo, Fitella, N-Gine, 4Move i Blow oraz największym w Europie Centralnej producentem marek własnych w kategoriach deserowych. 

Produkty FoodCare eksportowane są do kilkudziesięciu krajów na całym świecie. Grupa posiada zakłady produkcyjne w Zabierzowie i Niepołomicach koło Krakowa i zatrudnia 900 pracowników, będąc jednym z największych pracodawców w regionie. Założycielem i właścicielem firmy oraz marki FoodCare jest Wiesław Włodarski. 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Stanowisko FoodCare wobec częściowego uwzględnienia powództwa D.Michalczewskiego BIZNES, Prawo - STANOWISKO FOODCARE SP. Z O.O. WOBEC CZĘŚCIOWEGO UWZGLĘDNIENIA POWÓDZTWA DARIUSZA MICHALCZEWSKIEGO DOTYCZĄCEGO WYKORZYSTANIA SŁOWA „TIGER” W NAZWIE PRODUKTU „TIGER ENERGY DRINK”
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #BIZNES   #Prawo