Wiadomości Branżowe

Fiskus twierdzi, że bitcoin to nie waluta

Fiskus nie uznaje bitcoin jako waluty a jako prawo majątkowe, co może być problemem zarówno dla inwestorów jaki zwykłych użytkowników tej kryptowaluty. Z interpretacji podatkowych wynika, że urzędy skarbowe nie chcą się zgodzić na zrównanie bitcoin ze standardowymi walutami. Urzędnicy tłumaczą to przepisami, które nie pozwalają traktować kryptowaluty na

Fiskus nie uznaje bitcoin jako waluty a jako prawo majątkowe, co może być problemem zarówno dla inwestorów jaki zwykłych użytkowników tej kryptowaluty.

Z interpretacji podatkowych wynika, że urzędy skarbowe nie chcą się zgodzić na zrównanie bitcoin ze standardowymi walutami. Urzędnicy tłumaczą to przepisami, które nie pozwalają traktować kryptowaluty na równi z innymi walutami będącymi środkami płatniczymi. Urzędy skarbowe nie zgadzają się także, aby przychody z obrotów bitcoinami dla celów podatkowych rozliczać na takich zasadach jak np. przychody z obrotu akcjami.

Urzędnicy skłaniają się do uznania bitcoinów na zasadach stosowanych do opodatkowania m.in. przychodów z praw autorskich, praw do projektów wynalazczych czy znaków towarowych. W ten sposób dochód ze sprzedaży bitcoinów trzeba doliczyć do innych dochodów i zapłacić podatek na zasadach ogólnych ? 18% lub 32%. Obracający tą kryptowalutą powinni prowadzić dokładną ewidencję zakupów i sprzedaży.

Źródło: Pieniądze&Inwestycje, Wiedza i Praktyka


dostarczył infoWire.pl

Źródło Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy