BIZNES Biżuteria Prawo

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych na finiszu

Data publikacji: 2016-04-11
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych na finiszu
Kategoria: BIZNES, Prawo

Prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych zmierzają ku końcowi. Zmiany przepisów prawa są związane implementacją do polskiego porządku prawnego będą miały wpływ na organizację i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych na finiszu BIZNES, Prawo - Prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych zmierzają ku końcowi. Zmiany przepisów prawa są związane implementacją do polskiego porządku prawnego będą miały wpływ na organizację i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych zmierzają ku końcowi. Zmiany przepisów prawa są związane implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy AIFMD[1] i Dyrektywy UCITS V[2] i będą miały wpływ na organizację i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Zdaniem Jarosława Dubińskiego i Tomasza Masiarza z Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy najistotniejsze z nich dotyczą obowiązku wprowadzenia polityki wynagrodzeń, zwiększonego zakresu sankcji, które KNF może nałożyć na TFI i osoby fizyczne oraz wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla depozytariuszy – dotyczą one bowiem wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych. Z implementacji Dyrektywy AIFMD wynikną z kolei zmiany wpływające na zarządzanie FIZ, SFIO i innymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym m.in. wprowadzenie tzw. paszportu europejskiego, który stwarza możliwość zbywania certyfikatów inwestycyjnych FIZ oraz jednostek uczestnictwa SFIO na terytorium UE. Obecnie ustawa nowelizująca oczekuje na podpis Prezydenta i prawdopodobnie zostanie w niedługim czasie opublikowana. Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, przy czym przewidzianych zostanie szereg przepisów przejściowych na dostosowanie działalności.

W załączniku znajduje się opis najważniejszych zmian wynikających ze zmienianych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych na finiszu BIZNES, Prawo - Prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych zmierzają ku końcowi. Zmiany przepisów prawa są związane implementacją do polskiego porządku prawnego będą miały wpływ na organizację i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Prawo