BIZNES Biżuteria Prawo

Maraton egzaminacyjny kandydatów na radców prawnych zakończony

Od 20 do 23 marca w całym kraju odbywały się prawnicze egzaminy zawodowe. Egzamin radcowski komentuje dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz

Data publikacji: 2018-03-26
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Maraton egzaminacyjny kandydatów na radców prawnych zakończony
Kategoria: BIZNES, Prawo

Od 20 do 23 marca w całym kraju odbywały się prawnicze egzaminy zawodowe. Egzamin radcowski komentuje dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Maraton egzaminacyjny kandydatów na radców prawnych zakończony BIZNES, Prawo - Od 20 do 23 marca w całym kraju odbywały się prawnicze egzaminy zawodowe. Egzamin radcowski komentuje dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Od 20 do 23 marca w całym kraju odbywały się prawnicze egzaminy zawodowe. Egzamin radcowski komentuje dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

W czterech kolejnych dniach kandydaci na radców prawnych rozwiązywali zadania z prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad etyki. – Wszystkie dni egzaminu przebiegały bez zakłóceń, choć sam egzamin to duży wysiłek zarówno dla zdających, jak i organizatorów. Zdający z dużą dyscypliną i koncentracją podeszli do wykonywania zadań, w mojej opinii w tym roku dość wymagających. Z tego co wiem, za najtrudniejszą część zdający uznali prawo gospodarcze – należało bowiem napisać pozew w odniesieniu do bardzo złożonego stanu faktycznego. Dobrze sprawdziło się również nowe miejsce przeprowadzenia egzaminu (Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie), zdający mieli tam dobre warunki pracy – komentuje Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Zwracam przy tej okazji uwagę – podkreśla Dziekan Chróścik – że dotychczasowe zróżnicowanie zadań na egzaminie radcowskim i adwokackim (z wyjątkiem „zadania z etyki”) nie ma już sensu. Rezygnacja z tej formuły ucięłaby corocznie powracające dyskusje o różnym stopniu trudności tych zadań. Poza tym jednolite zadania egzaminacyjne byłyby dobrym odzwierciedleniem jednolitych już kompetencji zawodowych radców i adwokatów. Chętnie wróciłbym również do dyskusji o uzupełnieniu egzaminu o część ustną.

W OIRP w Warszawie wniosek o przystąpienie do egzaminu radcowskiego złożyło w tym roku 636 osób. 507 z nich ukończyło aplikację radcowską, a 129 było uprawnionych do podejścia do egzaminu bez odbywania aplikacji. Wyniki egzaminów będą znane w drugiej połowie kwietnia. – Jak co roku z niecierpliwością czekamy na rezultaty wysiłków przyszłych radców – mówi Dziekan Chróścik. – Jesteśmy jednak spokojni o to, że zdecydowana większość zdających z naszej Izby doskonale sobie poradziła. Przez trzy lata aplikanci intensywnie przygotowują się do wykonywania zawodu, przechodzą symulację egzaminu, więc dobrze znają jego formułę. Sam egzamin pozwala więc zweryfikować zdobyte umiejętności i wiedzę i później z pewnością własnych kompetencji przystąpić do wykonywania zawodu –  dodaje.  

 

 

***

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu warszawskim, którego celem jest reprezentowanie interesów zawodowych radców prawnych, a także zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych przez radców prawnych usług prawniczych. Jedną z głównych ról Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest popularyzacja wiedzy na temat zawodu radcy prawnego, jak również na temat samego prawa.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Maraton egzaminacyjny kandydatów na radców prawnych zakończony BIZNES, Prawo - Od 20 do 23 marca w całym kraju odbywały się prawnicze egzaminy zawodowe. Egzamin radcowski komentuje dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik.
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy