Wiadomości Branżowe

NSA oddalił skargę PMPG na decyzję KNF

Wprawdzie sąd rozumie nadzwyczajne okoliczności transakcji, ale należy je wpisać w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej  – z taką argumentacją Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Platformy Mediowej Point Group S.A. (GPW: POINTGROUP, PGM) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego. Decyzja KNF z sierpnia 2010 r. dotyczyła naruszenia przez PMPG obowiązków

Wprawdzie sąd rozumie nadzwyczajne okoliczności transakcji, ale należy je wpisać w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej  ? z taką argumentacją Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Platformy Mediowej Point Group S.A. (GPW: POINTGROUP, PGM) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego.

Decyzja KNF z sierpnia 2010 r. dotyczyła naruszenia przez PMPG obowiązków informacyjnych spółki giełdowej przez podanie w raporcie bieżącym nr 52/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r., a dotyczącym nabycia udziałów w AWR ?WPROST? Sp. z o.o. danych dotyczących cennikowych przychodów z reklam tygodnika WPROST jako jednego ze wskaźników sytuacji ekonomicznej nabywanej spółki. W ocenie Komisji, zdanie z raportu w brzmieniu: ?Według danych cennikowych Expert Monitora (bez uwzględnienia rabatów i autopromocji) w ub. r. WPROST zarobiło 98,7 mln zł? bez podania informacji, że nie jest to wynik finansowy Agencji Wydawniczo-Reklamowej ?WPROST? Sp. z o.o. mogło wprowadzać w błąd inwestorów.

Odwołując się od decyzji KNF, PMPG podnosiła, że wspomniane zdanie odnosiło się do opisu pozycji tygodnika WPROST na rynku tygodników społeczno?ekonomicznych i było elementem logicznego ciągu, w którym spółka podawała informacje o czytelnictwie oraz informacje o cennikowych przychodach innych podmiotów w tym segmencie. W ocenie spółki, informacja ta, podana w raporcie bieżącym, nie miała wpływu na decyzje inwestorów, a zarówno pochodzenie, jak i odniesienie podanej informacji zostało jasno opisane w raporcie.  

?Respektując orzeczenie NSA, nie podzielam jego argumentacji i uważam, że ? biorąc pod uwagę okoliczności transakcji – z obowiązków informacyjnych wywiązaliśmy się rzetelnie? ? podsumowuje Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu PMPG S.A.       

   

 

< 238884" >

Źródło Platforma Mediowa Point Group SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy