Wiadomości Branżowe

Buble podatkowe na święto podatników

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Ochrony Praw Podatnika poświęcony prawom i przywilejom podatników. W tym roku eksperci skupili się na identyfikacji i obnażeniu największych absurdów i bubli podatkowych. 16 maja w Warszawie odbyło

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Ochrony Praw Podatnika poświęcony prawom i przywilejom podatników. W tym roku eksperci skupili się na identyfikacji i obnażeniu największych absurdów i bubli podatkowych.

16 maja w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie środowiskakademickich, doradców podatkowych, przedstawicieli organizacji gospodarczych, urzędów państwowych i ministerstw. Organizatorzy, (Wiedza i Praktyka, Oficyna Prawa Polskiego i Krajowa Rada Doradców Podatkowych) po raz piąty zwracają w ten sposób uwagę opinii publicznej na coraz  bardziej złożoną i skomplikowaną pozycję podatników – zarówno indywidualnych jaki przedsiębiorców.   

Eksperci zaangażowani w prace nad Deklaracją Praw Podatnika, w tym roku swoją uwagę skupili na bublach podatkowych i wraz z redakcją podatkową Oficyny Prawa Polskiego zidentyfikowali siedem największych bubli (siedem grzechów) polskiego systemu podatkowego.

  • Trzy definicje działalności gospodarczej dla celów podatkowych
  • Brakokreślenia maksymalnej opłaty od egzekwowanejkwoty w postępowaniu egzekucyjnym (art. 64 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)
  • Martwe przepisy dotyczące wydawania interpretacji ogólnych na wniosekpodatnika
  • Instytucja opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych
  • Odpowiedzialność podatkowa całym majątkiem współmałżonka podatnika (art. 29 §1 Ordynacji podatkowej)
  • Zbyt długi (5-letni) okres możliwości weryfikacji przez organ podatkowy podstawy opodatkowania zdeklarowanej przez podatnika do celów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Opodatkowanie tzw. nieodpłatnych świadczeń na rzecz podatnika. (art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Z okazji Dnia Ochrony Praw Podatnika organizatorzy wydarzenia ogłosili plebiscyt na Bubel Podatkowy Roku, w którym propozycje absurdalnych i nieżyciowych regulacji może zgłosić każdy podatnik. Ogólnopolskie głosowanie wyłoni zwycięzcę, który zostanie ogłoszony przyszłym roku. Nominacje do bubli podatkowych przyjmowane są na stronie www.dzienpodatnika.pl 

Konferencję zakończyła dyskusja i próba odpowiedzi na pytanie, czy buble podatkowe skierują Polskę na drogę gospodarki Grecji.  Następny Dzień Ochrony Praw Podatnika za rok. Jego organizatorami są Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i Oficyna Prawa Polskiego przy współudziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

A to już wiesz?  rząd przyjął projekt ustawy o usługach detektywistycznych

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy