Tag Archives: wiele

Kto straci naprawd? du?e pieni?dze?

Kto straci naprawd? du?e pieni?dze? autorem artyku?u jest Joanna Wiejak Wiele osób, interesuj?cych si? rynkami gie?dowymi, przewidywa?o nadchodz?cy d?u?szy okres korekt lub nawet pocz?tki bessy. Ale nawet, je?li niektórzy spodziewali si? spadków, to jednak nikt nie przewidywa?, b?d? one a? tak du?e.…

Grafolog i analizy grafologiczne

Grafolog i analizy grafologiczne Autorem artykułu jest Karol Stopka Grafologia to niesamowita dziedzina, która pozwala nam na ocenę człowieka na podstawie jego pisma ręcznego. W artykule przybliżone są metody jakie wykorzystuje się w grafologii, a także do jakich celów jest wykorzystywana.…
Top