Tag Archives: Kancelarii Freliszka Karwowski

Podsumowanie roku w Freliszka & Karwowski

Koniec roku jest okazją do rocznego bilansu działalności.  Rok 2011 był dla Kancelarii Freliszka & Karwowski rokiem zmian. Od kilku miesięcy działamy w nowej siedzibie przy ul. Dolnej 10/2, zespół Kancelarii powiększył się o nowych adwokatów i aplikantów. Rozbudowa działu własności intelektualnej i rozszerzenie działalności na polu prawa znaków towarowych pozwoliło rozpocząć współpracę z szeregiem nowych klientów z branży handlu i usług.…
Top