Wywiad gospodarczy articles

Ro?nie zainteresowanie bia?ym wywiadem

Ro?nie zainteresowanie bia?ym wywiadem

Ro?nie zainteresowanie bia?ym wywiadem Badanie mened?erów ds. bezpiecze?stwa cz. 3 Ponad 60 procent mened?erów zajmuj?cych si? bezpiecze?stwem w polskich firmach pragnie zna? techniki stosowane w bia?ym wywiadzie gospodarczym – wynika z III cz??ci raportu z bada?, jakie opublikowa? serwis www.niemczyk.net.pl. – Mened?erowie…

Trudna sztuka poszukiwania zaginionych osób

Trudna sztuka poszukiwania zagionionych osób autorem artyku?u jest Kamila Bienia Prowadzenie dzia?a? poszukiwawczych dotycz?cych osób zaginionych i ukrywaj?cych si?, jest jedn? z najwa?niejszych i najtrudniejszych form dzia?alno?ci detektywistycznej, s?owo detektyw, nie oznacza ju? osoby ?ledz?cej i wdaj?cej si? w szpiegowski intrygi, jak to jest coraz cz??ciej…
Top