MSWIA articles

projekt ustawy o usługach detektywistycznych

projekt ustawy o usługach detektywistycznych

We wtorek, 7 października rząd przyjął projekt ustawy o usługach detektywistycznych. Projekt przewiduje m.in., że wykonanie usług detektywistycznych wymaga posiadania licencji detektywa. Licencje mają wydawać komendanci wojewódzcy policji. W myśl projektu, detektywem będzie mogła być osoba, która ukończyła 21 lata; posiada co najmniej średnie wykształcenie; ma zdolność do czynności prawnych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; nie została zwolniona dyscyplinarnie z policji, prokuratury, sądu lub innego organu państwowego; nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, karno – skarbowe za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu policji właściwego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; posiada odpowiednie świadectwo lekarskie; zdała odpowiedni egzamin.…

Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Belgii zapoznał się z polskim Stanowiskiem Wspomagania Dowodzenia Komendy Stołecznej Policji

Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Belgii zapoznał się z polskim Stanowiskiem Wspomagania Dowodzenia Komendy Stołecznej Policji. W Polsce od 13 maja 2001 r. przebywa z wizytą Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Belgii Antoine Duquesne. W poniedziałek Marek Biernacki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski po rozmowach plenarnych zaprezentował szefowi MSW Belgii Stanowisko Wspomagania Dowodzenia Komendy Stołecznej Policji, budowane w oparciu o nową technologię jaką jest Tetra.…

24.05.2001 Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o usługach detektywistycznych.

24.05.2001 Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o usługach detektywistycznych. We wtorek, 7 października rząd przyjął projekt ustawy o usługach detektywistycznych. Projekt przewiduje m.in., że wykonanie usług detektywistycznych wymaga posiadania licencji detektywa. Licencje mają wydawać komendanci wojewódzcy policji. W myśl projektu, detektywem będzie mogła być osoba, która ukończyła 21 lata; posiada co najmniej średnie wykształcenie; ma zdolność do czynności prawnych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; nie została zwolniona dyscyplinarnie z policji, prokuratury, sądu lub innego organu państwowego; nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, karno – skarbowe za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu policji właściwego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; posiada odpowiednie świadectwo lekarskie; zdała odpowiedni egzamin.…

rząd przyjął projekt ustawy o usługach detektywistycznych

Data publikacji : 28.02.2001 We wtorek, 7 października rząd przyjął projekt ustawy o usługach detektywistycznych. Projekt przewiduje m.in., że wykonanie usług detektywistycznych wymaga posiadania licencji detektywa. Licencje mają wydawać komendanci wojewódzcy policji. W myśl projektu, detektywem będzie mogła być osoba, która ukończyła 21 lata; posiada co najmniej średnie wykształcenie; ma zdolność do czynności prawnych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; nie została zwolniona dyscyplinarnie z policji, prokuratury, sądu lub innego organu państwowego; nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, karno – skarbowe za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu policji właściwego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; posiada odpowiednie świadectwo lekarskie; zdała odpowiedni egzamin.…

Strategia państwa w zakresie zwalczania tzw. przestępczości pospolitej

Strategia państwa w zakresie zwalczania tzw. przestępczości pospolitej W ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji opracowano, przyjęty przez rząd Program Poprawy Bezpieczeństwa. Zakładał on zintensyfikowanie walki z przestępczością poprzez stosowne zmiany w prawie polskim. Do tej pory stworzono m.in. Centralne Biuro Śledcze, którego skuteczną działalność możemy zauważyć prawie na co dzień w mediach centralnych.…
Top