Ekspertyzy kryminalne articles

Trudna sztuka poszukiwania zaginionych osób

Trudna sztuka poszukiwania zaginionych osób

Trudna sztuka poszukiwania zagionionych osób autorem artyku?u jest Kamila Bienia Prowadzenie dzia?a? poszukiwawczych dotycz?cych osób zaginionych i ukrywaj?cych si?, jest jedn? z najwa?niejszych i najtrudniejszych form dzia?alno?ci detektywistycznej, s?owo detektyw, nie oznacza ju? osoby ?ledz?cej i wdaj?cej si? w szpiegowski intrygi, jak to jest coraz cz??ciej…
Top